Przejdź do treści
Home » Blog » Co to badanie antyelektrostatyczne (ESD)?

Co to badanie antyelektrostatyczne (ESD)?

Co to badanie antyelektrostatyczne (ESD) oraz w jakim celu jest wykonywane?  

Badanie uziemienia podłogi.

Wyładowanie elektrostatyczne zwane również ESD (ang. ElectroStatic Discharge) jest czynnikiem, o którym bardzo często zapomina się podczas projektowania oraz użytkowania obiektów użyteczności publicznej. W celu uniknięcia przykrych skutków wyładowań, takich jak np. uszkodzenie drogiej aparatury medycznej, eksplozji gazów wybuchowych oraz w najgorszym przypadku śmierci pacjenta, należy wykonywać  specjalistyczne badania. Zgodnie z wytycznymi badania ESD powinny być wykonywane zarówno podczas odbioru technicznego pomieszczeń jak i okresowo co kilka lat (w zależności od rodzaju obiektu). Co to badanie antyelekstrostatyczne?

Podłogi i elementy wyposażenia

    W tym artykule pragniemy skupić Państwa uwagę na tematyce podłóg, natomiast nie należy zapominać o fakcie, iż wspomniane badania powinny być przeprowadzane również na elementach wyposażenia pomieszczeń oraz osprzęcie medycznym w celu zapewnienia pełnej ochrony.

Kto wykonuje takie badanie ?

    Badanie ESD należy zlecić firmie, która posiada wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Wiele firm na rynku oferuje pomiar urządzeniami nie spełniającymi wymagań Polskich Norm będącymi w rzeczywistości tylko ,,wskaźnikami” pozwalającymi w prosty sposób sklasyfikować posadzkę bez większej dokładności. W związku z tym, przed zleceniem tak istotnego badania, należy upewnić się, czy dany podmiot jest odpowiednio zaopatrzony w profesjonalne, certyfikowane oraz regularnie kalibrowane urządzenia pomiarowe.

Na czym polega badanie ESD i jakie rozróżniamy jego rodzaje ?

Termin ,,badanie ESD” jest zdecydowanie stwierdzeniem ogólnym. Co to badanie antyelektrostatyczne / ESD? Możemy podzielić je na różne kategorie, w zależności od zapotrzebowania klienta.

Podstawowymi badaniami posadzek mających pełnić funkcję rozpraszania lub odprowadzania ładunku elektrostatycznego w danym pomieszczeniu jest pomiar rezystancji między punktami oraz pomiar rezystancji względem ziemi.

    Pierwszy z nich, pomiar między punktami, służy do wykazania właściwości antyelektrostatycznych materiału z jakiego wykonana jest wykładzina lub cały system posadzki w celu późniejszej jego klasyfikacji oraz sprawdzenia zgodności z wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli 1.

Rodzaj posadzkiprzewodzącaprzewodząca ładunek statycznyrozpraszającaizolacyjna
  Parametry [Ω]  < 1×104  od 5×104 do 2×106  od 1×106 do 1×1011  ≥ 2×1011
    Zastosowania  przemysł: zbrojeniowy, pirotechniczny  serwerownie, sale operacyjne, gabinety wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny  szpitale, biura, banki, szkoły  mieszkania, hotele, sklepy
tabela 1: klasyfikacja zastosowania posadzki zgodnie z badaniem pomiaru rezystancji między punktami

    Drugi z nich, czyli pomiar rezystancji względem ziemi, ma na celu wykazanie przede wszystkim zdolności odprowadzania ładunku elektrostatycznego z określonego punktu do systemu uziemienia budynku poprzez zamontowany na obiekcie system posadzki, składający się z reguły ze specjalistycznej wykładziny oraz miedzianych taśm zamontowanych pod spodem.

    Trzecim, równie istotnym rodzajem przeprowadzanego badania jest tzw. ,,Walking Test”. Polega ono na mierzeniu efektywności odprowadzania ładunku elektrostatycznego, który wytwarza się w czasie rzeczywistym podczas przemieszczania się po posadzce. Co ciekawe, na ciele człowieka i jego ubraniach może zgromadzić się jednocześnie ładunek o wartości sięgającej nawet kilku tysięcy Volt. Taki ładunek z reguły nie jest odczuwalny dla człowieka podczas wykonywania codziennych czynności. Stanowi on jednak ogromne zagrożenie dla prawidłowej pracy wielu urządzeń elektronicznych takich jak np. komputery, serwerownie, a nawet respiratory czy rozruszniki serca.

    Dlatego właśnie tak istotnym jest, w pierwszej kolejności dobranie odpowiedniego systemu posadzki do przeznaczenia obiektu. Wydawać by się mogło, że na tym można poprzestać, jednak na skutek ekspolatacji podłóg, parametry antyelektrostatyczne ulegają zmianie. Dlatego, konieczna jest okresowa kontrola wymaganych parametrów.

Firma Smartfloor przeprowadza szczegółową kontrolę poziomu rezystancji. Zobacz więcej szczegółów!

Dołącz do grupy na Facebooku! ESD – polska grupa antyelektrostatyczna