Przejdź do treści
Home » Na czym polega badanie rezystancji posadzki ESD? Rodzaje badań

Na czym polega badanie rezystancji posadzki ESD? Rodzaje badań

Podłogi antyelektrostatyczne są kluczowe w wielu przemysłowych i laboratoryjnych zastosowaniach, gdzie elektryczność statyczna może powodować problemy. Aby zapewnić właściwe działanie takich podłóg, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań, w tym pomiarów rezystancji powierzchniowej, upływu do uziemienia oraz do uziemienia w układzie z człowiekiem. Ważnym testem jest również badanie ładunku gromadzącego się na ciele ludzkim podczas chodzenia. Jednak na czym polega badanie rezystancji posadzki ESD – w dalszej części opisano każde z badań. Czytaj dalej…

Pomiar rezystancji powierzchniowej (punkt – punkt)

Badanie rezystancji powierzchniowej (punkt – punkt) polega na pomiarze rezystancji między dwiema sondami pomiarowymi ułożonymi na powierzchni podłogi. Procedurę rozpoczyna się od oczyszczenia sond, a następnie ustawienia dwóch sond pomiarowych na posadzce. Pomiar wykonuje się w określonej przez normę odległości pomiędzy sondami, aby utrzymać powtarzalność wyników niezaleznie od warunków. Zakres pomiarowy wynosi 10V lub 100V, w zależności od możliwości pomiary w danym miejscu.

Przeprowadzenie badania umożliwia wykazanie właściwości antyelektrostatycznych posadzki, a następnie jej klasyfikacje (np. posadzka izolująca, przewodząca, rozpraszająca).

Sondy pomiarowe stosowane do pomiary rezystancji powierzcniowej

Pomiar rezystancji upływu do uziemienia (punkt – uziemienie) – na czym polega?

Na czym polega badanie rezystancji posadzki ESD? metodą punkt – uziemienie? Badanie polega na pomiarze rezystancji między punktem pomiarowym znajdującym się bezpośrednio na posadzce, a jej magistralą uziemiającą. Procedurę rozpoczyna się od oczyszczenia sond, oraz określenia punktów pomiarowych. Punkty wyznacza się tak, aby były równomiernie rozłożone na całej badanej powierzchni. Ilość punktów, jest określona w normie PN EN 61340-4-1.

Pomiar rezystancji upływu do uziemienia posadzki antyelektrostatycznej pozwala określić, czy sposób w jaki podłoga odprowadza ładunki elektrostatyczne jest zgodny z wymaganymi dla danej przestrzeni wartościami. Badanie pozwala zweryfikować również, czy instalacja (posadzka + magistrala uziemiająca) zostały wykonane w prawidłowy sposób. Pomiar rezystancji upływu do uziemienia wymagany jest przez normę PN EN 61340-5-1, jako jeden z najważniejszych wskaźników poprawnego funkcjonowania posadzki.

Pomiar rezystancji do uziemienia

Pomiar rezystancji do uziemienia w układzie z człowiekiem (człowiek – obuwie – podłoga) – na czym polega?

Na czym polega pomiar rezystancji upływu do uziemienia w układzie z człowiekiem? Analogicznie do poprzedniego badania, polega na pomiarze rezystancji między punktem pomiarowym znajdującym się bezpośrednio na posadzce, a jej magistralą uziemiającą. W odróżnieniu od zwykłego badania (punkt – uziemienie), tutaj badanie polega na pomiarze sumy wartości rezystancji człowieka, jego butów oraz posadzki.

Podczas badania pomiaru rezystancji do uziemienia w układzie z człowiekiem, osoba badająca jest zwykle połączona z jednym końcem miernika oporu, a drugi koniec miernika jest połączony z uziemieniem. Osoba ta ma na sobie odpowiednie obuwie, które jest odpowiednio dobrane do ocenianego obszaru.

Podczas pomiaru, osoba ta staje na podłodze antyelektrostatycznej, a następnie jest zmierzony opór elektryczny między podłogą a jej obuwiem. Wartość oporu mierzona jest zwykle w kilku punktach na powierzchni podłogi, aby uzyskać dokładne wyniki.

Badanie rezystancji upływu do uziemienia w układzie z człowiekiem pozwala wykazać, czy osoba przebywająca/pracująca w danym obszarze jest odpowiednio chroniona przed porażeniem oraz czy ładunek elektrostatyczny odłożony na ciele człowieka będzie prawidłowo odprowadzany do magistrali uziemiającej.

Sonda pomiarowa ręczna stosowana w badaniu człowiek – obuwie – podłoga

Pomiar ładunku gromadzącego się na ciele ludzkim podczas chodzenia (Walking Test)

Pomiar pomiaru ładunku gromadzącego się na ciele ludzkim podczas chodzenia, zwane również testem chodzenia (ang. walking test), jest jednym z ważnych testów stosowanych w przypadku podłóg antyelektrostatycznych. Ma ono na celu określenie poziomu ładunku elektrostatycznego gromadzącego się na ciele osoby podczas chodzenia po podłodze w danym obszarze.

Podczas badania pomiaru ładunku gromadzącego się na ciele ludzkim podczas chodzenia, osoba badająca nosi specjalne buty dobrane do badanego obszary posadzki antyelektrostatycznej, które zapewniają kontrolowany poziom oporu elektrycznego. Osoba ta jest następnie umieszczana na podłodze antyelektrostatycznej i jest proszona o chodzenie w sposób reprezentatywny dla zwykłego użytkowania podłogi. Dokładny opis chodu, wyznaczony jest przez normę PN EN 61340-4-5.

Podczas testu, miernik jest umieszczony w pobliżu osoby badającej, dzięki czemu rejestruje poziom ładunku elektrostatycznego, który gromadzi się na jej ciele podczas chodzenia. Wyniki pomiarów są interpretowane w zależności od wymagań specyfikacji podłogi antyelektrostatycznej i standardów bezpieczeństwa. Wartości ładunków mierzone są zwykle w kilku punktach na powierzchni podłogi, aby uzyskać dokładne wyniki. Wymagane parametry dla stref podano w artykule wymagania

Pomiar ładunku gromadzącego się na ciele ludzkim podczas chodzenia (Walking Test)

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz wyceny badania!